Kekke Genkai
Data Temat
2008-06-04 15:29 Raikanden
2008-05-25 04:45 Mokuton
2008-05-25 04:45 Kikiou
2008-05-25 04:45 Hokotsu Henke
2008-05-25 04:44 Abumi
2008-05-25 04:43 Suna
2008-05-25 04:43 Kibaku Nendo
2008-05-25 04:42 Hyuoton
2008-05-25 04:41 Suiton
2008-05-25 04:40 Rinengan
2008-05-25 04:39 Byakugan
2008-05-25 04:38 Sharingan
2008-05-25 04:37 Kuroigan